Τελευταία στην Ελλάδα

Με διαδικασίες fast truck, η επένδυση «Κεραμεία» Χίου, ύψους 100 εκατ. ευρώ

Το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο «Κεραμεία Ξενοδοχειακή και Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία» στη Χίο εντάχθηκε στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του νόμου Fast Track (Ν. 3894/2010), σύμφωνα με...

Απώλεια φορολογικών εσόδων από την υπεροφορολόγηση ποτών

Η υπερφορολόγηση στα αλκοολούχα ποτά αποδείχτηκε μία από τις πιο αναποτελεσματικές πολιτικές επιλογές του παρελθόντος, λειτουργώντας ως τροχοπέδη στην επαναφορά της οικονομίας...

Στο 60% η απορροφητικότητα για έργα της Περιφέρειας Αττικής

Το πραγματικό ποσοστό απορροφητικότητας για έργα της Περιφέρειας Αττικής είναι 60%, ξεκαθάρισε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χρήστος Καραμάνος, τονίζοντας επίσης ότι τα...