Τελευταία στην Ελλάδα

Απόλυτα επιτυχής η ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Με απόλυτη επιτυχία και πλήρη απορρόφηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. «έκλεισε» το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Με...

Αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου συνυπέγραψε στις 25/11/2015 συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκπροσωπήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση...