Τελευταία στην Ελλάδα

Ισχυρό στήριγμα στην καινοτομία και το επιχειρείν από την MSD & το Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Την ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών προκειμένου να γίνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, έχει ως στόχο το πρόγραμμα Σύμπραξης για...