Τελευταία στην Ελλάδα

Τα διαδραστικά συστήματα εκπαίδευσης από εργαλείο για κάποιους, εργαλείο για όλους τους δασκάλους και τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της Αττικής

Τα διαδραστικά συστήματα εκπαίδευσης από εργαλείο για κάποιους, εργαλείο για όλους τους δασκάλους και τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της Αττικής Ομόφωνα...

Ενημερώση ελέγχων Σ.Δ.Ο.Ε.

Οι υπάλληλοι της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., έχουν εντείνει τους ελέγχους και προς τις επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση τροφίμων, εστιάζοντας –...