Τελευταία στην Οικονομία

Διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την Εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας

Σήμερα 4 Απριλίου 2018 διενεργήθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης για την «Εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων...

Αποτελέσματα 2017 του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών – Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €3,1 εκ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX), στη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2017...