Τελευταία στην Πολιτική

Ν. Παππάς: «Η Κυβέρνηση σέβεται το δημόσιο χρήμα και περιστέλλει τη δαπάνη»

Αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων/ειδικών συνεργατών διαβιβάστηκαν στο γραφείο κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής από εννέα υπουργεία....