Διαγραφή των μετοχών της εταιρίας “ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.”

Σχόλιο

Σε συνέχεια της από 28 Νοεμβρίου 2017 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρίας “ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του, από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

 

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post