Προσωρινή αναστολή του Μέλους GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Σχόλιο

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την άμεση, προσωρινή αναστολή πρόσβασης στα συστήματα διαπραγμάτευσής του, του Μέλους GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, κατόπιν της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 11/12/2017, για την προσωρινή αναστολή της άδειας λειτουργίας της εταιρείας αυτής.

 

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post