Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων

Σχόλιο

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των 273.961.959 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» (ISIN:GRS281101006), σε συνέχεια αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρίας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Οι σχέσεις ανταλλαγής είναι οι εξής: α) οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν, με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,39, β) κάθε μέτοχος της απορροφώμενης εταιρίας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανταλλάσει κάθε 0,0987220346164922 μετοχή που κατέχει, ονομαστικής αξίας εκάστης €3,91, με 1 νέα κοινή ανώνυμη μετοχή της απορροφώσας εταιρίας, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης €0,39.
  • Από την ίδια ημερομηνία, η επωνυμία της απορροφώσας εταιρίας θα αλλάξει σε «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και ο διακριτικός της τίτλος σε «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.».
  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των 313.278 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ISIN:GRS096003009), σε συνέχεια αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan).

 

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post