Χρηματιστήριο Αθηνών: Κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο AξIAnumbers της Αγοράς Παραγώγων

Σχόλιο

Τον Ιανουάριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων ήταν τα εξής:

  • 36.902 Ενεργοί Κωδικοί επενδυτών (από 37.189 τον προηγούμενο μήνα).
  • 2.059 Κινηθέντες Κωδικοί επενδυτών (από 2.194 τον προηγούμενο μήνα).
  • Ο συνολικός αριθμός των ανοιχτών συμβολαίων ήταν 495.038 καταγράφοντας αύξηση κατά 21,50% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (407.518 ανοιχτά συμβόλαια).
  • Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στο σύνολο των ανοιχτών συμβολαίων της Αγοράς Παραγώγων ήταν 6,50%.
  • Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στο σύνολο των ανοιχτών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) ήταν 6,60%.
  • Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στο σύνολο των ανοιχτών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) Δεικτών ήταν 57,80%.
  • Ο Συνολικός όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 1.260.322 συμβόλαια καταγράφοντας μείωση κατά 40,60% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (2.124.308 συμβόλαια).

Συμμετοχή επενδυτών στο σύνολο της Αγοράς Παραγώγων

Η συμμετοχή των ημεδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια, τον Ιανουάριο 2018, ήταν 93,50% ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 97,10%. Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια τον Ιανουάριο 2018 ήταν 6,50% ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 2,90%.

Οι ημεδαποί επενδυτές τον Ιανουάριο 2018 πραγματοποίησαν το 96% της συναλλακτικής δραστηριότητας (αριθμός συμβολαίων) στο σύνολο της Αγοράς ενώ τον προηγούμενο μήνα είχαν πραγματοποιήσει το 98% της συναλλακτικής δραστηριότητας. Οι αλλοδαποί επενδυτές τον Ιανουάριο 2018 πραγματοποίησαν το 4% της συναλλακτικής δραστηριότητας στο σύνολο της Αγοράς ενώ τον προηγούμενο μήνα είχαν πραγματοποιήσει το 2% της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Συμμετοχή επενδυτών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.)

Η συμμετοχή των ημεδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια των Σ.Μ.Ε. τον Ιανουάριο 2018 ήταν 93,40% ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 97,10%. Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια των ΣΜΕ τον Ιανουάριο 2018 ήταν 6,60% ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 2,90%.

Στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δεικτών ο αριθμός των λογαριασμών θέσης ανήλθε στους 366 καταγράφοντας αύξηση κατά 32,60% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (276 λογαριασμοί εκκαθάρισης). Οι ημεδαποί επενδυτές, τον Ιανουάριο 2018, πραγματοποίησαν το 81% της συναλλακτικής δραστηριότητας (αριθμός συμβολαίων) στα ΣΜΕ Δεικτών ενώ τον προηγούμενο μήνα το 92%. Οι αλλοδαποί επενδυτές, τον Ιανουάριο 2018, πραγματοποίησαν το 19% της συναλλακτικής δραστηριότητας στα ΣΜΕ Δεικτών ενώ τον προηγούμενο μήνα το 8%.

Επίσης η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στα ανοικτά συμβόλαια ανήλθε στο 57,80% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 32,30%.

Στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Μετοχών ο αριθμός των λογαριασμών θέσης ανήλθε στους 4.813 καταγράφοντας αύξηση κατά 16,30% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (4.139 λογαριασμοί εκκαθάρισης). Επίσης η συμμετοχή των ημεδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια ανήλθε στο 95,20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 97,50%, ενώ η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια ανήλθε στο 4,80% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 2,50%.

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post