Χρηματιστήριο Αθηνών: Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers

Σχόλιο

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Φεβρουαρίου 2018. Τον Φεβρουάριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

  • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €46,52 δισ., μειωμένη κατά 4,7% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 4,6%.
  • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Φεβρουαρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.
  • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 66,4% έναντι 66,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,2%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.921,41 εκατ. ευρώ ή 4,1%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,6% έναντι 63,7% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,1%.
  • Συνολική αξία συναλλαγών €1,24 δις (μειωμένη κατά 26,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 49,7% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
  • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 814.454.487 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 34,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.235.399.832 τεμάχια) και μείωση 45,3% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2017 (1.488.292.727 τεμάχια).
  • Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2018 πραγματοποίησαν το 53,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
  • 18,69 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 21,77 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
  • 672 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 888 τον προηγούμενο μήνα).
  • Απώλειες της τάξης του 4,9% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2018 έφτασε τα €1.235,99 εκατ. (βλ. γράφημα 1) σημειώνοντας μείωση κατά 26,5% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.681,46 εκατ. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €825,67 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 49,7%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2018 ήταν €65,05 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€76,43 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€43,46 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Φεβρουάριο 2018 ανήλθε στις 18.694 έναντι 21.767 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Φεβρουάριο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 15.858).

Τον Φεβρουάριο 2018 δημιουργήθηκαν 672 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 888 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €46,52 δισ. (βλ. γράφημα 2). Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €48,80 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 4,7%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €37,79 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 23,1%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Φεβρουάριο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €22,46 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€43,99 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€10,37 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€9,10 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€17,72 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€14,00 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€9,16 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,21 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €22,44 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€12,50 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€11,07 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€5,35 εκατ.), Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€2,93 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€4,27 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€4,08 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,18 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2018 πραγματοποίησαν το 53,6% των συναλλαγών (σε σχέση με το 50,9% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Φεβρουάριο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 48,5% των συναλλαγών) (βλ. γράφημα 3).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Φεβρουάριο 2018 πραγματοποίησαν το 21,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 22,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 20,2% των συναλλαγών) (βλ. γράφημα 3).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 63,6% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,1% συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2018, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 66,4% έναντι 66,5%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 59,2% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 61,8% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,3% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post