Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών

Σχόλιο

Κατόπιν της συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, το Χρηματιστήριο Αθηνών Αξιών ανακοινώνει ότι

  • η «ARDU PRIME ΑΕΠΕΥ», εγκρίθηκε ως Μέλος Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, αποδέχθηκε,

  • την παραίτηση της εταιρίας – μέλους του Χ.Α. «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εταιριών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», «ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» και «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ». Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των ανωτέρω μετοχών ορίζεται η Τρίτη 3 Απριλίου, καθώς και
  • την παραίτηση της εταιρίας – μέλους του Χ.Α. «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.». Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των ανωτέρω μετοχών ορίζεται η Τρίτη 3 Απριλίου.
Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post