Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών

Σχόλιο

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε:

την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 90.000 κοινών ονομαστικών ομολογιών, οι οποίες θα προκύψουν από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €90.000.000 της εταιρίας «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (ISIN:GRC8161185B1), υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα θα γνωστοποιηθούν από τον Εκδότη.

την ένταξη προς διαπραγμάτευση των 10.005.765 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» (ISIN:GRS510003015), σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018.

 

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post