Εγκρίθηκε η γνωμοδότηση του Θεόδωρου Ζαγοράκη για την ενίσχυση των παραμεθόριων Περιφερειών της Ε.Ε.

Σχόλιο

Εγκρίθηκε σήμερα ομόφωνα από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η γνωμοδότηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας  κ. Θεόδωρου Ζαγοράκη  σχετικά με την προώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής στις παραμεθόριες Περιφέρειες της Ε.Ε

Η γνωμοδότηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προτείνει μια δέσμη δράσεων για την ενίσχυση της κατάστασης της ανταγωνιστικότητας και της συνοχής των παραμεθόριων Περιφερειών, ιδίως μέσω της αντιμετώπισης γραφειοκρατικών και διοικητικών εμποδίων που παρεμποδίζουν σήμερα τη στενότερη συνεργασία.

 

Στην γνωμοδότηση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του πολιτισμού, της παιδείας και του αθλητισμού στη περαιτέρω ενίσχυση διασυνοριακής συνεργασίας, ενώ περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση των εμποδίων αλλά και μείωση του κόστους των διασυνοριακών επαφών.

Το τελικό κείμενο της  γνωμοδότησης του κ. Ζαγοράκη, όπως διαμορφώθηκε μετά τη σημερινή ψηφοφορία, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Απλοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου και μείωση της γραφειοκρατίας για τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας.

Αύξηση της χρηματοδότησης των  πρωτοβουλιών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Προώθηση ενημερωτικών δράσεων σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. ευκαιρίες για προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στις παραμεθόριες περιφέρειες της Ε.Ε..

Διάθεση νέων δημοσιονομικών πόρων για την κατασκευή αθλητικών υποδομών, προκειμένου να προωθηθεί ο αθλητικός τουρισμός καθώς και νέες επενδύσεις προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού.

Ευκολότερη πρόσβαση  στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις στο κλάδο του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) μέσω και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

Αμοιβαία αναγνώριση και καλύτερη κατανόηση των διπλωμάτων και των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ γειτονικών περιοχών και αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την καλλιτεχνική και την πολιτιστική κινητικότητα (κοινωνική ασφάλιση, φορολογία).

Σε δηλώσεις του, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ανέφερε τα εξής:

«Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά  στην ανάπτυξη των παραμεθόριων Περιφερειών. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει τα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα να σχεδιαστούν με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και να εστιάσουν στους τομείς που η κάθε Περιφέρεια έχει η ανάγκη. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι ευρωβουλευτές -από όλα τα Κόμματα- στήριξαν την γνωμοδότηση μου. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει πολιτική συναίνεση επί του θέματος. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει τις προτάσεις του Κοινοβουλίου μας και να δούμε σύντομα απτά αποτελέσματα».

 

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post