Κ. Κούνεβα: «Ενιαία Ευρώπη σημαίνει κοινωνικές παροχές χωρίς διακρίσεις»

Σχόλιο

Να υπερψηφίσει την έκθεση Μπάλας για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ, κάλεσε σήμερα την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ευρωβουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ-GUE/NGLΚωνσταντίνα Κούνεβα. «Θέλουμε ή δεν θέλουμε ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων; Θέλουμε ή δεν θέλουμε να μην υπάρχουν  διακρίσεις σε βάρος του Δανού ή του Έλληνα εργαζόμενου, όταν αλλάζει τόπο διαμονής;», τόνισε στην παρέμβασή  της  η Κ. Κούνεβα.

Η έκθεση για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ τροποποιεί και βελτιώνει υπέρ των εργαζομένων παλαιότερους κανονισμούς για τον τρόπο και τους όρους καταβολής των παροχών ανεργίας σε εργαζόμενους που μετακινούνται σε άλλη χώρα της Ένωσης σε αναζήτηση εργασίας, σε αποσπασμένους και μεθοριακούς εργαζόμενους. Αντίστοιχες βελτιώσεις προβλέπονται για παροχές μακροχρόνιας περίθαλψης και φροντίδας, όπως τα επιδόματα αναπηρίας, αλλά και για οικογενειακά επιδόματα. Οι αλλαγές αυτές προϋποθέτουν ένα καλύτερο και  βαθύτερο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των 27  χωρών της ΕΕ, που σήμερα λειτουργούν σε ένα βαθμό και ανταγωνιστικά, καθώς κάθε κράτος επιδιώκει να μεταθέσει στο  άλλο το κόστος των κοινωνικών παροχών που δικαιούνται οι πολίτες της ΕΕ, σε όποια χώρα και αν εργάζονται ή  διαμένουν.

Ακολουθεί η παρέμβαση της Κ. Κούνεβα:

«Κάθε χώρα στην ΕΕ έχει διαφορετικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, διαφορετικούς κοινωνικούς προϋπολογισμούς και κανόνες για το πώς κατανέμει τα επιδόματα ανεργίας, μητρότητας ή πατρότητας, τα οικογενειακά ή προ-συνταξιοδοτικά επιδόματα.

 Όμως, όσα εμπόδια κι αν μπαίνουν, τα ερωτήματα είναι αμείλικτα: Θέλουμε ή δεν θέλουμε μια ενιαία Ευρώπη; Θέλουμε ή δεν θέλουμε ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων; Θέλουμε ή δεν θέλουμε να μην υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος του Δανού ή του Έλληνα εργαζόμενου, όταν αλλάζει τόπο διαμονής;

Στηρίζουμε την έκθεση Μπάλας, που υποστηρίχτηκε και από ένα ευρύ φάσμα βουλευτών. Μόνο έτσι μπορούμε να φτάσουμε σε ενιαίο ευρωπαϊκό ασφαλιστικό σύστημα, αυτός είναι ο δρόμος και για ενιαίο φορολογικό σύστημα, χωρίς διαφορές μεταξύ μας για να χτίσουμε μια πραγματικά Ενωμένη Ευρώπη.»

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post