#Χρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε: την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων...

Αποτελέσματα 2017 του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών – Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €3,1 εκ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX), στη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2017...

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο AξIAnumbers της Αγοράς Παραγώγων

Τον Ιανουάριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων ήταν τα εξής: 36.902 Ενεργοί Κωδικοί επενδυτών (από 37.189 τον προηγούμενο μήνα)....