Τελευταία στην Επικαιρότητα

Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής (Ν/Π) Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γιώργου Ζαββού, συστάθηκε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας ...

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασαν μέσω Facebook, τις εξελίξεις σε Πολιτισμό, Τουρισμός Αγροδιατροφή

Στην πολιτιστική και τουριστική ανάκαμψη αλλά και στο κρίσιμο θέμα των ημερών, τον εμβολιασμό, επικεντρώθηκε η χθεσινή συζήτηση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ...

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την κατάρτιση Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα 2040

H συνεισφορά του Ελληνικού Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Στο πλαίσιο της ενεργής συνεισφοράς του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας,...