Τελευταία στην Επικαιρότητα

Ελαφρά βελτίωση των εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης στη βραχυχρόνια περίοδο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) αναθεώρησε ελαφρά επί τα βελτίω τις εκτιμήσεις της για τη βραχυχρόνια πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με...

Ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και Κλιματική αλλαγή στην ατζέντα του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕTEπ) Werner Hoyer. Κατά την έναρξη της...

Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα. Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, έχοντας πρωταρχικό μέλημα...

ΕΕ – Ηνωμένο Βασίλειο: Κομβικής σημασίας οι ισότιμοι όροι για δίκαιο ανταγωνισμό

Το ΕΚ ζητά να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μέσω ισχυρών δεσμεύσεων και να υπάρξει «δυναμική ευθυγράμμιση» στο Ηνωμένο Βασίλειο με τους κανόνες...