Τελευταία στην Οικονομία

Σύσταση ομάδας εργασίας για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 4579/16.10.2020) συστάθηκε ομάδα εργασίας για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια...

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: «Αίτημα μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Εντύπου Ε4 και επαναλειτουργίας εντύπου Δώρου Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ»

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: «Αίτημα μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Εντύπου Ε4 έτους 2020 και επαναλειτουργίας εντύπου Δώρου Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» Επιστολή με θέμα: «Αίτημα...