Τελευταία στην Οικονομία

Ελαφρά βελτίωση των εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης στη βραχυχρόνια περίοδο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) αναθεώρησε ελαφρά επί τα βελτίω τις εκτιμήσεις της για τη βραχυχρόνια πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με...

Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα. Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, έχοντας πρωταρχικό μέλημα...

Τροπολογία για την υπαγωγή των διαγνωστικών ραδιοφαρμάκων και των υπηρεσιών ακτινοθεραπειών, στον υπερ-μειωμένο συντελεστή 6%

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, αναλαμβάνει συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Προχωρά στην...