Τελευταία στην Επιχειρήσεις

Ο κλάδος πλαστικών στην Ελλάδα: Συμβολή στην ελληνική οικονομία, προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης

Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), προχώρησε σε μελέτη για τη συμβολή στην ελληνική οικονομία, προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου...