Τελευταία στην Επιστήμη - Τεχνολογία

«Life Skills»: Ολοκληρώθηκε το επιτυχημένο πρόγραμμα του British Council για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας

ο πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021για να προωθήσει ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης για νέους 18-30 ετών. Πάνω από 2.000 άτομα...