Δύο Γενικούς Διευθυντές αναζητούν τα ΕΛΤΑ

Σχόλιο

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης και στελέχωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους, δημοσιεύουν προκήρυξη για την πρόσληψη δύο Γενικών Διευθυντών.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη αφορά σε:

Γενικό Διευθυντή Πληροφορικής και

Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών (με αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών και έργων)

Η προκήρυξη, με όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα καθήκοντα, τα κριτήρια πρόσληψης και τη διαδικασία αξιολόγησης έχει αναρτηθεί στο https://www.elta.gr

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 13 Οκτωβρίου 2023.

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post