ΕΕ: Προς μια πιο σταθερή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχόλιο

Το Κοινοβούλιο έδωσε «πράσινο φως» στην έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.

Η απόφαση για έναρξη συνομιλιών με τα κράτη μέλη, όπως πρότεινε τον Ιούλιο η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας τον Ιούλιο, ελήφθη με 366 ψήφους υπέρ, 186 ψήφους κατά και 18 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν να ενισχύσουν την προστασία των καταναλωτών από τις ευμετάβλητες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν συμβάσεις σταθερών ή δυναμικά μεταβαλλόμενων τιμών. Στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί η αποτελεσματική πληροφόρηση σχετικά με τις επιλογές συμβολαίων που έχουν οι καταναλωτές, καθώς και η απαγόρευση για τους προμηθευτές να τροποποιούν μονομερώς τους όρους μιας σύμβασης. Όλοι οι καταναλωτές, καθώς και οι μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να επωφεληθούν από τη μεταρρύθμιση αυτή και τις μακροπρόθεσμες, προσιτές και σταθερές τιμές που θα επιφέρει, και από τον μετριασμό των επιπτώσεων των αιφνίδιων κλυδωνισμών της αγοράς.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης από τις χώρες της ΕΕ να απαγορεύουν στους προμηθευτές να κόβουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ευάλωτους πελάτες, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια επίλυσης διαφορών μεταξύ προμηθευτών και πελατών, όπως και να εμποδίζουν τους προμηθευτές να απαιτούν από αυτούς τους πελάτες να χρησιμοποιούν συστήματα προπληρωμής.

Σχετικές πληροφορίες

Οι τιμές της ενέργειας ξεκίνησαν να αυξάνονται από τα μέσα του 2021, αρχικά στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19. Ωστόσο, αυξήθηκαν κατακόρυφα λόγω των προβλημάτων εφοδιασμού με φυσικό αέριο μετά την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022. Οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου επηρέασαν άμεσα τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς συνδέονται με το σύστημα αξιολογικής τάξης της ΕΕ, όπου η ακριβότερη πηγή ενέργειας (συνήθως βασιζόμενη σε ορυκτά καύσιμα) καθορίζει τη συνολική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post