Κάλεσμα για νέους Πρεσβευτές του Scientix για την περίοδο 2023-2024

Σχόλιο

Το έργο Scientix αναζητά δυναμικούς, και δημιουργικούς εκπαιδευτικούς για να συμμετάσχουν στο Scientix Ambassadors Teacher’s Panel, το οποίο αποτελείται ήδη από περισσότερους απο 1000 Πρεσβευτές Scientix που επιλέχθηκαν από το προηγούμενο κύκλο του Scientix. Οι Πρεσβευτές του Scientix είναι εκπαιδευτικοί από όλο στον κόσμο, πρόθυμοι να υποστηρίξουν τη διάδοση του Scientix και την ανταλλαγή πρακτικών και γνώσεων μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων εκπαίδευσης STEM.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Οι Πρεσβευτές του Scientix βοηθούν στην κοινοποίηση των δραστηριοτήτων του Scientix σε εθνικό επίπεδο και διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της καινοτομίας στην εκπαίδευση STEM στις χώρες τους. Το έργο τους είναι απαραίτητο για την επέκταση και την εδραίωση μιας κοινότητας της οποίας οι βασικές αξίες βασίζονται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στην τάξη, ειδικά στον τομέα του STEM, και στη διασφάλιση ότι οι μαθητές είναι εξοπλισμένοι με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν επιτυχημένοι ενήλικες. Το Scientix έχει ήδη 849 ενεργούς πρεσβευτές και σκοπεύει να επεκταθεί με 200 επιπλέον εκπαιδευτικούς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι Πρεσβευτές του Scientix ενεργούν σε εθελοντική βάση και οι προϋποθέσεις για να γίνουν Πρεσβευτές είναι:

Συμπλήρωση της φόρμας αίτησης

Επιτυχής ολοκλήρωση ενός MOOC του Scientix από τα παρακάτω:

– Terra Mission MOOC: Teaching Sustainability for Action

– STEM Out of The Box: A STEM Approach to Non-STEM Subjects

– Make it Open Schooling

– Exploring Nature-Based Solutions in Your Classroom Rerun

  1. Καταχώρηση τουλάχιστον μίας δραστηριότητας STEM στον Χάρτη του STEM Discovery Campaign 2023.
  2. Επιτυχής ολοκλήρωση 6ου διαδικτυακού μαθήματος Scientix Ambassadors Training Course (SATC). Η πρόσκληση για ένταξη στο SATC θα είναι δυνατή μόνο εάν τα σημεία 1, 2, 3 και 4 έχουν συμπληρωθεί. Το μάθημα θα διαρκέσει από τις 17 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου 2023 .

Προθεσμία υποβολής αίτησης

7 Απριλίου 2023 (23:59 CET)

Πηγή άρθρου: https://www.scientix.eu/

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post