Κρίσιμες πρώτες ύλες: Διασφάλιση του εφοδιασμού και της κυριαρχίας της ΕΕ

Σχόλιο
  • Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες για τις κρίσιμες πρώτες ύλες
  • Μείωση της γραφειοκρατίας, τόνωση της καινοτομίας και ανάπτυξη εναλλακτικών υλικών
  • Ενισχυμένη κυκλικότητα και φιλόδοξοι στόχοι ανακύκλωσης

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την ενίσχυση της προμήθειας στρατηγικών πρώτων υλών ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση της ΕΕ σε ένα βιώσιμο, ψηφιακό και κυρίαρχο μέλλον.

Η διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου για τη νέα νομοθεσία εγκρίθηκε την Πέμπτη με 515 ψήφους υπέρ, 34 κατά και 28 αποχές. Σκοπός της νομοθεσίας για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας είναι να καταστεί η ΕΕ πιο ανταγωνιστική και αυτόνομη, μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, της προώθησης της καινοτομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την τόνωση της έρευνας και της ανάπτυξης εναλλακτικών υλικών και πιο φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων εξόρυξης και παραγωγής.

Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις

Ενόψει των συνομιλιών με το Συμβούλιο, οι ευρωβουλευτές τονίζουν τη σημασία της διασφάλισης στρατηγικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, προκειμένου να διαφοροποιηθεί ο εφοδιασμός της ΕΕ – σε ισότιμη βάση, με οφέλη για όλες τις πλευρές. Θέλουν να προετοιμάσουν το έδαφος για μακροπρόθεσμες εταιρικές σχέσεις με τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, την κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων για νέες θέσεις εργασίας με καλύτερες συνθήκες εργασίας και υψηλότερους μισθούς, καθώς και την εξόρυξη και επεξεργασία με βάση τα καλύτερα οικολογικά πρότυπα στις χώρες-εταίρους της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία όσον αφορά τα υποκατάστατα υλικά και τις διαδικασίες παραγωγής που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις πρώτες ύλες σε στρατηγικές τεχνολογίες. Θέλουν να θέσουν στόχους κυκλικότητας για την προώθηση της εξόρυξης περισσότερων στρατηγικών πρώτων υλών από τα απόβλητα. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν επίσης στην ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Δηλώσεις

Η επικεφαλής ευρωβουλευτής Nicola Beer (Renew, Γερμανία) δήλωσε: «Η πορεία προς την ευρωπαϊκή κυριαρχία και ανταγωνιστικότητα έχει καθοριστεί. Με τη συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων στη σημερινή ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταστήσει σαφέστατη τη θέση του σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού και λαμβάνει ισχυρή εντολή στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Εστιάζουμε στη μείωση της γραφειοκρατίας, στις γρήγορες και απλές διαδικασίες έγκρισης, στην τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και στην παροχή στοχευμένων οικονομικών κινήτρων για ιδιώτες επενδυτές με στόχο την ευρωπαϊκή παραγωγή και ανακύκλωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικεντρώνεται στην οικοδόμηση στρατηγικών, ισότιμων εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες.

Το Κοινοβούλιο θα ασκήσει πιέσεις για την ολοκλήρωση των τριμερών διαπραγματεύσεων έως τα Χριστούγεννα του 2023. Βασιζόμαστε στον επείγοντα χαρακτήρα και τη σημασία του ασφαλούς και βιώσιμου εφοδιασμού με πρώτες ύλες, που αποτελεί τόσο μεγάλη ανησυχία για τα κράτη μέλη όσο και για εμάς, τους εκπροσώπους του λαού», πρόσθεσε.

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία επί της τελικής μορφής της νομοθεσίας.

Σχετικές πληροφορίες

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλιακοί συλλέκτες και κινητά τηλέφωνα – όλα περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες. Επί του παρόντος, η ΕΕ εξαρτάται από ορισμένες κρίσιμε πρώτες ύλες, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ. Η διασφάλιση του εφοδιασμού τους είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανθεκτικότητα, την τεχνολογική υπεροχή και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και μια όλο και πιο επιθετική κινεζική εμπορική και βιομηχανική πολιτική, το κοβάλτιο, το λίθιο και άλλες πρώτες ύλες έχουν καταστεί γεωπολιτικοί παράγοντες.

Με την παγκόσμια στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ψηφιοποίηση των οικονομιών και των κοινωνιών, η ζήτηση για αυτές τις στρατηγικές πρώτες ύλες αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία τις επόμενες δεκαετίες.

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post