«Life Skills»: Ολοκληρώθηκε το επιτυχημένο πρόγραμμα του British Council για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας

Σχόλιο
  • ο πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021για να προωθήσει ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης για νέους 18-30 ετών.
  • Πάνω από 2.000 άτομα συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με τους 97 να απασχολούνται με πρακτική άσκηση, ενώ οι υπόλοιποι συμμετείχαν ενεργά σε εκπαιδευτικά εργαστήρια και hackathons.

Το καινοτόμο διετές πρόγραμμα «Life Skills» του British Council ολοκληρώθηκε μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της διοργάνωσης κύκλων αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, εκπαιδευτικών εργαστηρίων και hackathons σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε από την HSBC, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021και συνέβαλε καθοριστικά στην ενδυνάμωση των νέων Ελλήνων ηλικίας 18-30 ετών, ώστε να αξιοποιήσουν ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα «Life Skills» αποτέλεσε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης, προσαρμοσμένη στην αναβάθμιση της επαγγελματικής πορείας νέων ατόμων (ηλικίας 18 έως 30 ετών) που είτε βρίσκονταν εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης, είτε επιθυμούσαν μια θετική αλλαγή σταδιοδρομίας. Στόχος του προγράμματος ήταν να παράσχει στους συμμετέχοντες βασικά εργαλεία και γνώσεις απαραίτητες για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Οι συμμετέχοντες, που συνολικά ξεπέρασαν τους 2.000  νέους σε όλη την Ελλάδα, συμμετείχαν σε μια σειρά διαδραστικών εργαστηρίων, καθένα από τα οποία επικεντρώθηκε στην ομαλή αλλαγή σταδιοδρομίας, την αυτοαξιολόγηση και την κατανόηση της κοινωνικής οικονομίας. Οι εν λόγω συνεδρίες παρέχονταν δωρεάν και διεξάγονταν διαδικτυακά, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα σε όλους. Στόχος τους ήταν να διευκολύνουν τη διερεύνηση των ατομικών δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων, ενώ παράλληλα προώθησαν τη βαθύτερη κατανόηση του πεδίου των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.

Σε συνδυασμό με τα εργαστήρια, το πρόγραμμα προσέφερε πέντε κύκλους αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε όλη την Ελλάδα. Αυτές οι πρακτικές ασκήσεις παρείχαν στους συμμετέχοντες πολύτιμες ευκαιρίες για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, τη διεύρυνση της επαγγελματικής δικτύωσης και την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε κοινωνικές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κοινωνικό αντίκτυπο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Life Skills», νέοι ηλικίας 18-30 ετών συμμετείχαν σε δυναμικά Social Hackathons που πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα. Αυτές οι διοργανώσεις διευκόλυναν τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας για την ανάπτυξη καινοτομιών και τη βελτίωση προϊόντων/υπηρεσιών με κοινωνικό αντίκτυπο. Οι ομάδες που σχηματίστηκαν, καθοδηγούμενες από ειδικούς μέντορες, κλήθηκαν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση μιας κοινωνικής πρόκλησης και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σε κριτικές επιτροπές προς αξιολόγηση. Οι νικήτριες ομάδες έλαβαν χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ και τα μέλη βραβεύτηκαν με δωροεπιταγές των 100 ευρώ από κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες στα Hackathons απέκτησαν πολύτιμες δεξιότητες στην ομαδική εργασία, την επικοινωνία και την επίλυση προβλημάτων, ενώ παράλληλα διεύρυναν τις γνώσεις τους γύρω από την κοινωνική οικονομία και το marketing.

Η Αναστασία Ανδρίτσου, Διευθύντρια του  British Council, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του προγράμματος Life Skills σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη δέσμευσή μας για την ενδυνάμωση της νεολαίας και την κοινωνική ένταξη στην Ελλάδα. Μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επαγγελματική εξέλιξη, είδαμε τους συμμετέχοντες να αξιοποιούν νέες ευκαιρίες, να αποκτούν πολύτιμες γνώσεις και να χαράζουν ουσιαστικές πορείες σταδιοδρομίας. Η επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας καταδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας και επιβεβαιώνει τη συνεχή αφοσίωσή μας στην προώθηση μιας δυναμικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας.»

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, το British Council γιορτάζει την επιτυχία του στην ενδυνάμωση των Ελλήνων νέων να χαράξουν την πορεία τους προς ένα καλύτερο μέλλον. Με νέες δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και ευκαιρίες, οι συμμετέχοντες είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία και να ευδοκιμήσουν στα επαγγελματικά μονοπάτια που έχουν επιλέξει. Το πρόγραμμα «Life Skills» όχι μόνο εφοδίασε τους συμμετέχοντες με απτές δεξιότητες και εμπειρίες, αλλά τους παρείχε πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης, καθοδήγηση και υποστήριξη για να σχεδιάσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αποδεικνύεται περαιτέρω από τα αποτελέσματα συνεδριών ανατροφοδότησης που διενεργήθηκαν μεταξύ των συμμετεχόντων, τα οποία επικεντρώθηκαν στις σχετικές εμπειρίες τους και τα οφέλη που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους. Οι εν λόγω συνεδρίες διερεύνησαν τα πολύπλευρα βιώματα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνάντησαν οι ασκούμενοι, τόσο κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης όσο και μετά από αυτήν, ευνοώντας την κατανόηση της επαγγελματικής τους πορείας και των πιθανών ευκαιριών συνεργασίας που προέκυψαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 34% των ασκούμενων συνέχισαν να απασχολούνται στον ίδιο οργανισμό μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής απόδοσης και της ομαλής ένταξής τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Παράλληλα, το 5% επέδειξε μια ένθερμη δέσμευση για εθελοντική συνεισφορά, βρίσκοντας ικανοποίηση στην υποστήριξη των εταιρικών στόχων χωρίς οικονομικά κίνητρα. Επιπλέον, το 4% των συμμετεχόντων εκμεταλλεύτηκε άλλες εξωτερικές ευκαιρίες που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης. Το 16% των ασκούμενων και των οργανισμών εξέφρασαν την πρόθεσή τους για τη σύναψη μελλοντικών συνεργασιών. Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος όχι μόνο στο να εξοπλίσει τους νέους με ζωτικής σημασίας δεξιότητες, αλλά και να καλλιεργήσει διαρκείς συνδέσεις και ευκαιρίες για τη συνεχή ανάπτυξή τους.

Τα σχόλια των συμμετεχόντων εκτείνονταν από τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες έως τις επιτυχίες εκείνες που ξεπέρασαν τις προσδοκίες τους για το πρόγραμμα. Οι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν, επίσης, ενθουσιασμό για τις νέες ευκαιρίες και τις θετικές επιπτώσεις στην προσωπική ανάπτυξη και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ενδεικτικά, ένας εκπαιδευόμενος σημείωσε: «Είναι ελπιδοφόρο ότι κάτι τέτοιο αναπτύσσεται στην Ελλάδα, για ένα διαφορετικό εργασιακό καθεστώς», ενώ ένας άλλος ανέφερε: «Το πρόγραμμα μου έδωσε ένα όραμα». Ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευομένων (55%) έδωσε έμφαση στις πρακτικές γνώσεις που αποκτήθηκαν, ενώ το 41% έκανε ειδική μνεία στα μαθησιακά οφέλη. Επιπλέον, οι ψηφιακές δεξιότητες και η εξειδικευμένη εκπαίδευση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ήταν θέματα που έθιξαν οι περισσότεροι συμμετέχοντες, ενώ φράσεις όπως «έμαθα πολλά όσον αφορά την επικοινωνία και την ομαδική εργασία», επαναλαμβάνονται μεταξύ των συμμετεχόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 24% των εκπαιδευομένων δήλωσε πως υπερέβη τους επιδιωκόμενους στόχους του προγράμματος, με εκφράσεις όπως: «Έκανα στροφή 180 μοιρών ως προς το τι θέλω να κάνω στο μέλλον» ή «Βρήκα αυτό που θέλω να ασχοληθώ», υποδηλώνοντας βαθύτατες προσωπικές αλλαγές. Επιπλέον, το 40% εξήρε το ευνοϊκό εργασιακό περιβάλλον του προγράμματος, περιγράφοντάς το ως «υγιές» και «οικογενειακό, καλό, ανθρώπινο», επιβεβαιώνοντας τον θετικό αντίκτυπο του προγράμματος στην εργασιακή κουλτούρα.

Παράλληλα, και οι συμμετέχοντες οργανισμοί παρείχαν εξαιρετικά θετικά σχόλια, εκφράζοντας υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από το πρόγραμμα. Οι εκπρόσωποι το περιέγραψαν ως «χρήσιμο» και «σημαντικό», επαινώντας την καλή οργάνωση, τη δομή και την ομαλή ολοκλήρωσή του. Ορισμένοι, μάλιστα, επισήμαναν την υπεροχή του έναντι άλλων πανεπιστημιακών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, ενώ εξέφρασαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν ξανά.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος «Life Skills», ο αντίκτυπος της δράσης του επεκτείνεται πέραν της διάρκειας των εργαστηρίων και των hackathons. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος ακολουθούν πλέον μια πορεία που ενδυναμώνει τόσο την κοινωνία όσο και τους ίδιους, ενώ αναλαμβάνουν πλέον την πρόκληση να εφαρμόσουν και να μεταφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν σε κάθε πτυχή της ζωής τους.

Το British Council παραμένει προσηλωμένο στη δέσμευσή του να βοηθήσει και να αναβαθμίσει τους νέους, εξασφαλίζοντας ότι θα έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες για ανάπτυξη, εξέλιξη και επιτυχία, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη, καθοδήγηση και πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και τα προγράμματα του British Council, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.britishcouncil.gr.

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post