Οι προκλήσεις στη διαμόρφωσης φαρμακευτικής πολιτικής στο επίκεντρο του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2021

Σχόλιο

Από τη Δευτέρα 13 έως σήμερα Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου διεξάγεται φέτος το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας με κεντρικό θέμα «Πανδημία Covid-19: Η επόμενη μέρα». Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ) και το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon), με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ).

Ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που τέθηκαν επί τάπητος στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Η Φαρμακευτική Πολιτική: εμπόδια και υπερβάσεις» στις 14 Δεκεμβρίου είναι οι προκλήσεις στο χώρο της φαρμακευτικής πολιτικής, τα εμπόδια και οι υπερβάσεις που χρειάζονται να γίνουν προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.  Στο ζήτημα τοποθετήθηκαν στελέχη από την ευρύτερη φαρμακευτική αγορά και ακαδημαϊκοί του χώρου της υγείας που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο στρογγυλό τραπέζι με συντονιστές τους Κώστα Αθανασάκη, οικονομολόγο-επιστημονικό συνεργάτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Γιάννη Κυριόπουλο, Πρόεδρο του i-hecon και της ΕΕΕΟΠΥ.

Η υπέρβαση του κόστους της φαρμακευτικής δαπάνης δημιουργεί προσκόμματα στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η πρόκληση της υπερσυνταγογράφησης αποτελεί καίριο ζήτημα για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας στο μέλλον και αναδεικνύει την ανάγκη για τον κατάλληλο εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Καθηγητή και Αναπληρωτή Κοσμήτορα του King’s College London Adjunct και Αναπληρωτή Καθηγητή του Harvard University,  κ. Σωτήρη Βανδώρο.

Στην ανάγκη εξορθολογισμού της φαρμακευτικής πολιτικής και του χώρου της υγείας εν γένει συμφώνησαν και άλλοι ομιλητές, όπως ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ, κ. Φιλίππου, ο οποίος ανέδειξε την αναγκαιότητα για μακροπρόθεσμες προσαρμογές στη φαρμακευτική πολιτική, όπως το σύστημα τιμολόγησης φαρμάκων, η διενέργεια και αξιοποίηση κλινικών μελετών, τα εργαλεία ψηφιοποίησης, η αξιοποίηση real world evidence δεδομένων κ.α. που θα εστιάζουν στην προώθηση καινοτόμων θεραπειών και σε ένα ‘μεταμορφωμένο’ σύστημα υγείας, που θα αναδεικνύει εμφατικά το στοιχείο της πρόληψης, όταν επιστρέψει η ομαλότητα, στην επόμενη μέρα της πανδημικής κρίσης.

Σύμφωνα με την κ. Agata Jakoncic, Προέδρου της PhRMA Innovation Forum Greece (PIF) και Διευθύνουσα Σύμβουλο της φαρμακευτικής εταιρείας MSD Greece, «η επανεξέταση του μηχανισμού clawback είναι απαραίτητος πυλώνας διασφάλισης της βιωσιμότητας του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας», καθώς όπως επισήμανε, ο μηχανισμός του clawback, όπως ορίζεται σήμερα, σε υψηλά επίπεδα, ενέχει ηθικό, δημοσιονομικό και επιχειρηματικό κίνδυνο. Συγκεκριμένα, η κ. Jakoncic αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση της αλόγιστης αύξησης της ζήτησης και της αξίας της αποζημιούμενης δαπάνης καθώς επίσης και στη δημιουργία προσκομμάτων στην καινοτομία και την είσοδο νέων, περισσότερο αποτελεσματικών και ασφαλών φαρμάκων στην αγορά. Επιπλέον, η κ. Jakoncic αναφέρθηκε στις «κρίσιμες παραμέτρους της διαφάνειας και της τεχνογνωσίας για την επίτευξη βιώσιμου συστήματος υγείας στο μέλλον».

Τόσο ο κ. Φιλίππου όσο και ο κ. Ραγκούσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Ελλάδας, συμφώνησαν στα υψηλά επίπεδα του clawback, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα για «επανεξέταση από την Πολιτεία» διότι επιβαρύνουν τα συστήματα υγείας τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, ανέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

Ο ασθενής στο επίκεντρο του μετασχηματισμού του συστήματος υγείας

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων έγινε αναφορά στις «καινοτόμες θεραπείες», ως πρόκληση για τα συστήματα υγείας παγκοσμίως, οι οποίες θα απασχολήσουν για τις επόμενες δεκαετίες τη φαρμακευτική κοινότητα, θέτοντας στο επίκεντρο τον ασθενή.

Η κ. Agata Jakoncic τόνισε την αξία μιας προσωποπαγούς προσέγγισης που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο- ασθενή και τις ανάγκες του, ως ‘πυξίδα’ για την ανάπτυξη φαρμακευτικής καινοτομίας και την προώθηση της τεχνολογίας στο χώρο της υγείας. Όπως εξήγησε, η βιωσιμότητα του κλάδου του φαρμάκου διασφαλίζεται μέσα από την παγιοποίηση αξιόπιστης συνεργασίας και συνθηκών αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Πολιτείας και φαρμακοβιομηχανίας, που επιβραβεύουν την καινοτομία στο φάρμακο και τις αντίστοιχες πολιτικές υγείας.

Και ο κ. Φιλίππου, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα πραγμάτωσης μιας σύγχρονης πολιτικής υγείας και επαναπροσανατολισμού του συστήματος υγείας, που θα βελτιώνει το επίπεδο υγείας και ευημερίας του συνόλου του πληθυσμού, και θα καταπολεμά όποιες ανισότητες στην πρόσβαση καινοτόμων θεραπειών, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αναφορά έγινε επίσης και στην ανάγκη ενίσχυσης της περαιτέρω ψηφιοποίησης στο σύστημα υγείας και της διαμόρφωσης πρωτοκόλλων και μητρώων, στη λογική ενός ευρύτερου μετασχηματισμού του, καθώς σύμφωνα με τον κ. Φιλίππου «παρά το γεγονός ότι η ψηφιακή υποδομή στη χώρα μας έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο, σε επίπεδο υγείας βρισκόμαστε δεκαετίες πίσω».

Πρόληψη και κλινικές μελέτες στο επίκεντρο της φαρμακευτικής πολιτικής

Οι ομιλητές ανέδειξαν την αξία της πρόληψης ως εκείνης της σταθεράς για καλή ποιότητα ζωής, και τόνισαν την αναγκαιότητα να τεθεί στο επίκεντρο των πολιτικών υγείας, μέσα από τη δημιουργία της κατάλληλης κουλτούρας και παιδείας, καθώς επιτυγχάνει τη μείωση της θνησιμότητας και του κόστους θεραπείας και κατά συνέπεια τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Οι ομιλητές συμφώνησαν επιπλέον στην αξία των κλινικών μελετών ως πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης, καθώς διασφαλίζουν τη δωρεάν πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

Οι ευκαιρίες για την επόμενη μέρα της πανδημίας

Σύμφωνα με την κ. Jakoncic, εκτός από τις μεγάλες προκλήσεις που ανέδειξε η πανδημική κρίση, η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία σήμερα, «να αξιοποιήσει τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις και τα εργαλεία ψηφιοποίησης στο χώρο της υγείας, προκειμένου να αναπτύξει ένα νέο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που θα εδράζεται σε αλλαγή νοοτροπίας και θα προσανατολίζεται στην έννοια της παροχής «αξίας» για τον ασθενή και όχι στο «κόστος» των υπηρεσιών».

Τέλος, όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Elpen, κ. Θεόδωρος Τρύφων, «η διασφάλιση σταθερού κλίματος στην οικονομία, αποτελεί εφαλτήριο και απαραίτητη προϋπόθεση για ενίσχυση των επενδύσεων» στο χώρο της υγείας και συγκεκριμένα σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα υγείας στην επόμενη μέρα μετά την πανδημία.

 

 

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post