«Πράσινο Μάρκετινγκ & Επικοινωνία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Σχόλιο

Νέο πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης

του Οικονομικού Πανεπιστημίου  Αθηνών

με την υποστήριξη και καθοδήγηση του Κέντρου Αειφορίας (CSE)

Η κλιματική αλλαγή και οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στον περιορισμό των επιπτώσεών της στον πλανήτη, έχουν αυξήσει δραματικά την πίεση στον επιχειρηματικό κόσμο για μια στροφή προς έναν βιώσιμο τρόπο λειτουργίας. Ταυτόχρονα όμως, παρατηρείται στην αγορά εργασίας μια σημαντική έλλειψη στελεχών με γνώση, κατάρτιση και εμπειρία σε πρακτικές βιωσιμότητας και ESG.

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το νέο πρόγραμμα «Πράσινο Μάρκετινγκ & Eπικοινωνία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE), ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον χώρο της πιστοποιημένης εκπαίδευσης σε θέματα Bιώσιμης Ανάπτυξης με διεθνή  δραστηριοποίηση σε 5 ηπείρους, έχοντας πιστοποιήσει περισσότερους από 9.500 επαγγελματίες στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προχώρησε σε συνεργασία με το Κέντρο Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΒΙΒΜ του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΟΠΑ), για την επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Πράσινο Μάρκετινγκ & Eπικοινωνία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Το πρόγραμμα έχει καταρτιστεί ειδικά για επαγγελματίες Marketing και Επικοινωνίας από τον καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, κ. Κωνσταντίνο Ήντουνα και τον επισκέπτη καθηγητή του iΜΒΑ/ ΟΠΑ και καθηγητή στο University of Illinois, κ. Νίκο Αυλώνα.

Στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές υπεύθυνου-πράσινου μάρκετινγκ (responsible-green marketing) που συμβάλλουν στη Bιώσιμη Ανάπτυξη (sustainability) της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει στο πώς τα διαφορετικά εργαλεία της στρατηγικής μάρκετινγκ και επικοινωνίας μιας επιχείρησης, μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν θετική επίδραση στην αειφορία και, κατά συνέπεια, στη μακροχρόνια επιβίωση της επιχείρησης στην αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή μελετών περιπτώσεων (case studies) από την ελληνική και διεθνή αγορά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Γλώσσα Διδασκαλίας :Ελληνικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 05/10/2023
  • Έναρξη προγράμματος: 11/10/2023
  • Τρόπος διεξαγωγής: Δια Ζώσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο οκτάωρες δια ζώσης διαλέξεις, στις 11 και 12 Οκτωβρίου, και κατόπιν τέσσερις έως έξι εβδομάδες στις οποίες οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν με την συγγραφή εργασίας που αφορά στην πιστοποίηση τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να κατανοήσουν:

  • Τις βασικές έννοιες και εργαλεία που σχετίζονται με την υπεύθυνη Επικοινωνία & Πράσινο Μάρκετινγκ.
  • Το πώς οι έννοιες και τα εργαλεία αυτά συμβάλλουν στην αειφορία μιας επιχείρησης.
  • Βέλτιστες πρακτικές υπεύθυνου-πράσινου μάρκετινγκ με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
  • Πώς να αποφύγουν πρακτικές Green Washing (Πράσινη Παραπλάνηση) και να συμμορφώνονται με σχετικές νομοθεσίες.
  • Πώς να εφαρμόσουν καλές πρακτικές Πράσινου Marketing στην επιχείρησή τους.

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΑ (πατήστε εδώ).

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post