#ΕΕ

Οι θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου για τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες του 2023

Σε δύο εκθέσεις αποτυπώνονται οι προτεραιότητες του ΕΚ για την οικονομία, την εργασία και την κοινωνία, εστιάζοντας στην οικονομική διακυβέρνηση και την...

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρειάζεται επείγουσα αναθεώρηση για την αντιμετώπιση των κρίσεων

Από την έγκριση του επταετούς μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ το 2020, ο κόσμος έχει αλλάξει άρδην Ο υφιστάμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός δεν είναι...