#ΕΕ

Αλιείς και υδατοκαλλιεργητές θα αποζημιωθούν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Χρήση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας Αποζημίωση όσων αναγκάστηκαν να σταματήσουν τη λειτουργία τους και απειλείται η οικονομική βιωσιμότητά...

«CBAM»: χρειάζονται πιο φιλόδοξοι όροι για νέο εργαλείο για τη «διαρροή άνθρακα»

Σταδιακή εφαρμογή του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ/«CBAM») από το 2027 και κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της...