#ΕΕ

Πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό της σύμβασης του Aarhus: Η Επιτροπή χαιρετίζει τον δημόσιο έλεγχο των πράξεων της ΕΕ για το περιβάλλον

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε εχτές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο...