#ΕΕ

Το Ευρωκοινοβούλιο απαιτεί αυστηρότερους κανόνες για την ασφάλεια των παιχνιδιών

Απαγόρευση των πλέον επιβλαβών χημικών ουσιών, όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες Τα «έξυπνα» παιχνίδια πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και...