Αντέχει και αναπτύσσεται ο κλάδος καπνού στην πανδημία

Σχόλιο

Του Γιώργου Αλεξάκη

Αντέχει στη κρίση αλλά και αναπτύσσεται ο κλάδος καπνού της βιομηχανίας καθώς σύμφωνα με τα χτεσινά στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ παρά την πτώση 10,7% που εμφάνισε ο Γενικός Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) ο κλάδος παραγωγής προϊόντων καπνού κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 17%. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στον κλάδο έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις (π.χ. εργοστάσιο Παπαστράτου στον Ασπρόπυργο) αλλά και έχουν προωθηθεί καινοτομίες που έχουν ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή εναλλακτικών προϊόντων καπνού, που μάλιστα οδεύουν προς εξαγωγή και που αξιοποιούν τη μοναδική ποικιλία του μπασμά που αναπτύσσεται στις ευαίσθητες εθνικά περιοχές της Θράκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 14 βιομηχανικοί κλάδοι, επί συνόλου 27, κατάφεραν τον Σεπτέμβριο να εμφανίσουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν. Πέρα από τον κλάδος παραγωγής προϊόντων καπνού, με 15,4% ενισχύθηκε ο τζίρος των βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, η κατασκευή επίπλων ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών της κατά 8,6%, 10,7% η κατασκευή ηλεκτρολογικού εξο79,πλισμού, 2,2% η χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων και 5,1% ο κλάδος κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.

Επίσης ο Γενικός Δείκτης του κύκλου εργασιών στην εξωτερική αγορά υποχώρησε κατά 13,6%, η βιομηχανία τροφίμων ενίσχυσε τις πωλήσεις της κατά 15,5%, 24,1% η ποτοποιία, 19,8% η παραγωγή προϊόντων καπνού, 18,5% ο κλάδος της κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, και 37,9% οι άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 9,1% και κατά 13,6% οι εξαγωγές. Με τις πωλήσεις προς τις χώρες της Ευρωζώνης να καταγράφουν πτώση 7,1% και μείωση 16,8% οι εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες.

Πιο συγκεκριμένα ο Γενικός Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς)  έπεσε τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον  Σεπτεμβρίου του 2019, με τον Γενικό Δείκτη σε επίπεδο δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2020 να καταγράφει μείωση 10,9% και των εξαγωγών πτώση 13,6%. (https://www.statistics.gr/documents/20181/43349bb9-1629-4754-6e85-853f5cfbea54 )

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η πτώση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

*Μείωση κατά 1,3% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.

*Μείωση κατά 10,8% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

*Μείωση κατά 9,1% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς.

*Μείωση κατά 13,6% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

 

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post