Τελευταία στην Οικονομία

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης: 29 ομάδες βαμβακοπαραγωγών για επενδύσεις ύψους 40,5 εκατ. ευρώ

Αγροτικά τα πρώτα συνεργατικά σχήματα που υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια Ξεκίνησαν οι πρώτες υποβολές επενδυτικών σχεδίων από συνεργατικά σχήματα, στο δανειακό...