Τελευταία στην Κόσμος

Η χορήγηση πλάσματος αναρρωσάντων από COVID-19 βελτιώνει την έκβαση των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες

Οι ασθενείς με καρκίνο διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσου COVID-19, με υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Επιπλέον, η μειωμένη χημική απόκριση (παραγωγή αντισωμάτων)...

Η πρωινή σωματική δραστηριότητα σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου

Η πρωινή σωματική δραστηριότητα σχετίζεται με τη μεγαλύτερη μείωση κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε σύγκριση με τη μεσημεριανή...