#ΕΤΕπ

Η ΕΤΕπ θα συμβάλει στη διαχείριση επενδύσεων ύψους 5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0»

Η σχετική συμφωνία, που είναι η πρώτη συμφωνία με αυτό το αντικείμενο μεταξύ της Τράπεζας της Ε.Ε. και κράτους-μέλους, υπεγράφη σήμερα από...

Το ποσό-ρεκόρ των 2,8 δισ. ευρώ έφθασε η ετήσια χρηματοδότηση του Ομίλου ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2020

Η ΕΤΕπ ενέκρινε, επιπλέον, πέρυσι πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 4,3 δισ. ευρώ για μελλοντικές επενδύσεις στη χώρα – ποσό που ξεπερνά κάθε προηγούμενο...

Δάνειο ύψους 125 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ, για τη χρηματοδότηση μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Μυτιληναίος ΑΕ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα στηρίξει την κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Μυτιληναίος ΑΕ στην Ελλάδα. Όπως ανακοινώθηκε, αυτή...