#ΣΥΡΙΖΑ

Δημιουργία νέου ανεξάρτητου ταμείου αξιοποίησης της περιουσίας του δημοσίου

Το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων αποτέλεσε ένα από τα πεδία της σύγκρουσης του ΣΥΡΙΖΑ με το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα. Σύμφωνα με τις προηγούμενες συμφωνίες...