#Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

«Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η έναρξη της υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» της Δράσης «Οικονομικός...