Ακόμη 2.500 επιχειρήσεις ενισχύονται από την Περιφέρεια Αττικής με καταβολή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης

Σχόλιο

Άμεσα θα καταβληθεί η μη επιστρεπτέα ενίσχυση σε περίπου 2.500 επιχειρήσεις, για τις οποίες εκκρεμούσε η αποπληρωμή, μετά την εκταμίευση του υπολειπόμενου ποσού των 54,7 εκατ. ευρώ προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΦΕΠΑΕ) με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, από την Περιφέρεια Αττικής με τη συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα ανάλωσης του κεφαλαίου κίνησης εντός του έτους 2022, κατ’ εξαίρεση, για συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post