Ε.Κ.Π.Α.: Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

Σχόλιο

Σημαντικές Εκπτώσεις που ξεπερνούν το 35%. Early Entry Έκπτωση 10% έως 8/12/2021 και προεγγραφή με 80 ευρώ.

Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις

Το ELearning του Kέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο:

Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

Σκοπός του Προγράμματος «Διαχείριση παράκτιας ζώνης» είναι να γίνει αντιληπτή η αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνίας και παράκτιου περιβάλλοντος, ώστε μέσα από την ισορροπημένη σχέση τους να εξελίσσονται ομαλά τόσο οι ανθρώπινες δραστηριότητες όσο και οι διεργασίες της φύσης. Αυτό θα επιτευχθεί, αρχικά, μέσα από την κατανόηση της δυναμικής του παράκτιου περιβάλλοντος, των παραγόντων που συμβάλλουν στη διαμόρφωσή του, την οικονομική του αξία και τον τρόπο που αλληλοεπιδρά με την κοινωνία. Αυτές οι γνώσεις θα αποτελέσουν τη βάση ώστε να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τις βασικές έννοιες της διαχείρισης και τα εργαλεία της, τις πιέσεις που ασκούνται στο παράκτιο περιβάλλον, την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης και τις μεθόδους της, στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο καθώς και σε μέτρα πρόληψης και προσαρμογής. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες σε στελέχη διοίκησης σε δήμους, περιφέρειες και σε άλλους αρμόδιους λήψης αποφάσεων, για την καλύτερη διαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στη νησιωτική.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • γεωεπιστήμονες, οι οποίοι επιθυμούν να εξελίξουν το επιστημονικό γνωστικό υπόβαθρό τους, συνδυάζοντας την έννοια της διαχείρισης για την εφαρμογή καλών πρακτικών σε περιβαλλοντικά θέματα,
  • στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη εθνικών και περιφερειακών αρχών, λήπτες αποφάσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών στην παράκτια ζώνη,
  • επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων, όπως περιβαλλοντολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, χωροτάκτες κτλ, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν στο παράκτιο περιβάλλον και στη διαχείρισή του,
  • πτυχιούχους με κοινωνικο-οικονομικές σπουδές που επιθυμούν να συνδυάσουν το γνωστικό τους αντικείμενο με τη μελέτη του παράκτιου περιβάλλοντος για την ολοκληρωμένη προσέγγιση περιβαλλοντικών θεμάτων οικονομικής και κοινωνικής διάστασης.

Κατά τη διάρκεια του 4μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Νίκη Ευελπίδου, Καθηγήτρια του Τομέα Γεωγραφίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γραμματέας Ελληνικής Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος, η οποία έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ (20%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε elearning προγράμματα στο παρελθόν (15%), συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας Covid -19 (20%), κ.ά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 4/2/2022

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14/2/2022

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://elearningekpa.gr/courses/diaxeirisiparaktiaszonis

 

 

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post