Επιχειρήσεις – πάγια: Έρχονται τα voucher για πληρωμές υποχρεώσεων

Σχόλιο

Του Γιώργου Αλεξάκη

Σε λίγες μέρες αναμένεται να δοθούν τα ειδικά ‘‘κουπόνια’’ για την εξόφληση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σε όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν πληγεί από την πανδημία.

Πιο συγκεκριμένα εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή νέας οριστικής δήλωσης από τους δικαιούχους, όπως δήλωσε χθες και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ενώ θα έχει προηγηθεί η έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει επακριβώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών.

Η εν λόγω επιδότηση για τις πάγιες δαπάνες  μπορεί να φτάσει στο 70% ή και στο 80% των ποσών που κατέβαλαν οι πληττόμενες επιχειρήσεις το 2020. Αφορά δαπάνες όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα που κατέβαλαν το 2020 οι πληττόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κρίθηκαν επιλέξιμες μετά την υποβολή της αίτησης και του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης στην πλατφόρμα myBusinessSupport. Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης είναι 1,5 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα δικαιούνται την ενίσχυση θα πρέπει να παρουσιάζουν κατά την επιλέξιμη περίοδο μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. Ήδη πάντως περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις, σε σύνολο 74.000 που υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιδότησης Παγίων Δαπανών, αναμένεται να λάβουν το πιστωτικό για την πληρωμή των φετινών φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων.

Οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια, δηλαδή κατέγραψαν κέρδη ή μείωση τζίρου μικρότερη του 30%.

Υπενθυμίζεται ότι επιλέξιμες για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών ήταν οι επιχειρήσεις που πληρούσαν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

–  Απασχολούσαν τουλάχιστον έναν) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,

–     Ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση

–    Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος,

–     Είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020,

–    Είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους,

–     Δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

– Είχαν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post