Επιπλέον 36 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 1.983.319,54€ εντάσσονται στην δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”

Σχόλιο

Δημοσιεύθηκε η 18η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”, σχετικά με την ένταξη επιπλέον 36 επενδυτικών σχεδίων, δημόσιας δαπάνης 1.983.319,54 ευρώ, καθώς και της τροποποίησης 14 πράξεων επιπλέον δημόσιας δαπάνης 227.603,33 ευρώ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 460.103.330,46 ευρώ. Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για ωφελούμενους που απορρίφθηκαν από την έκτακτη επιχορήγηση λόγω πανδημίας. Στο μεταξύ δίνεται η δυνατότητα νέας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει, μέχρι 20 Μαΐου 2022 και έχουν απορριφθεί, στη δράση “Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων”.

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post