Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ «τυμβωρύχοι» των κρατικών επιδοτήσεων Covid 19

Σχόλιο

 Του Γιώργου Αλεξάκη

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να σταλούν ειδοποιητήρια σε ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων οι οποίοι έλαβαν για «κουρεμένα» ενοίκια προκαταβολικά τις κρατικές επιδοτήσεις, χωρίς όμως στη συνέχεια να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή δεν υπέβαλαν την αναγκαία δήλωση Covid.

Ήδη, βέβαια η ΑΑΔΕ έχει προβεί σε σχετικές διασταυρώσεις στοιχείων και ήδη έχει στείλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του υπουργείου Οικονομικών τα ονόματα των ιδιοκτητών ακινήτων που θα πρέπει να δώσουν πίσω σύνολο ή μέρος του ποσού που εισέπραξαν. Στη συνέχεια η ΓΔΟΥ αναμένεται να ταχυδρομήσει τα σχετικά ειδοποιητήρια στους οφειλέτες εκμισθωτές.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη, κατά το πρόσφατο παρελθόν,  ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών δεκάδες περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτούργησαν ως «τυμβωρύχοι» του προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία. Επίσης και η ΑΑΔΕ έχει περάσει από «κόσκινο» αιτήσεις αποζημίωσης από ιδιοκτήτες ακινήτων εντοπίζοντας, ήδη, λαθροχειρίες π.χ. απουσία ενεργής σύμβασης μίσθωσης.

Πάντως η αρχή γίνεται από τις επιδοτήσεις που αφορούν τα ενοίκια. Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκδώσει απόφαση, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αποζημίωσης των εκμισθωτών, για τα μισθώματα μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021.

Η διαδικασία

Με βάση την απόφαση η ΑΑΔΕ θα πρέπει να δημιουργήσει και να αποστείλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών:

  • αναλυτική κατάσταση, ανά Α.Φ.Μ., των δικαιούχων εκμισθωτών/υπεκμισθωτών που εισέπραξαν την αποζημίωση, ξεχωριστά για κάθε ένα από τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο και δεν υπέβαλαν «Δήλωση Covid» εντός προθεσμίας και ως εκ τούτου καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του καταβληθέντος ποσού ή υπέβαλαν «Δήλωση Covid» από την εκκαθάριση της οποίας προκύπτει, όμως, ποσό αποζημίωσης μικρότερο της καταβληθείσας προκαταβολής και έτσι καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού
  • συγκεντρωτική κατάσταση, ανά Α.Φ.Μ., των παραπάνω υπόχρεων επιστροφής, με το συνολικό για το ως άνω χρονικό διάστημα αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί.

Να σημειωθεί ότι οι καταστάσεις είναι σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος) και το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.

Βάσει της συγκεντρωτικής κατάστασης η ΓΔΟΥ αναζητεί την αποζημίωση που έχει καταβληθεί αχρεώστητα, εκδίδοντας καταλογιστική πράξη με το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό συνολικά.

Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό βεβαιώνεται και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1590789001 «Λοιπές Επιστροφές Ποσών». Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανάκτηση ποσό επιβαρύνεται επιπλέον με τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Αντίστοιχη θα είναι η διαδικασία για την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Ειδικότερα, θα συγκριθούν οι δηλωθέντες τζίροι του 2019- που αποτέλεσαν τη βάση για τον υπολογισμό της Επιστρεπτέας- με τους τζίρους των προηγούμενων ετών. Μάλιστα, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα ακολουθούν φορολογικοί έλεγχοι σε βάθος πενταετίας για ενδεχόμενη απόκρυψη εισοδημάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post