#ΔΕΗ

Αlpha Bank: Υπογραφή σύμβασης Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ρήτρα αειφορίας με τη ΔΕΗ Α.Ε.

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης πρωτοβουλιών που έχουν στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, υπέγραψε σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ρήτρα αειφορίας,...

Αναβάθμιση της ΔΕΗ από την Standard & Poor’s

Σταθερά ανοδικό EBITDA έως το 2023 Βελτίωση Θεμελιωδών Μεγεθών και Επιχειρησιακής Αποτελεσματικότητας Βελτίωση ρευστότητας και εισπραξιμότητας Αξιοσημείωτη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων λόγω...