Τo “Hellenic ESG Barometer” ξεκίνησε!

Σχόλιο

Το ΕΒΕΑ ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιείται η καινοτόμος έρευνα “Hellenic ESG Barometer”, από το CSR HELLAS και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Το Βαρόμετρο ESG θα αποτυπώσει τις απόψεις του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, της Ανώτατης Διοίκησης και του γενικού κοινού σχετικά με τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ESG και Βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τη σχέση τους με βασικούς παράγοντες που αποδεδειγμένα συνδέονται με την επιτυχημένη λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως είναι το επίπεδο εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης στον χώρο εργασίας, αλλά και η δέσμευση (engagement) που αισθάνονται οι εργαζόμενοι με την εταιρεία τους. Παράλληλα, θα παρέχει ένα πρακτικό εργαλείο εσωτερικού διαλόγου με τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, Ανώτατη Διοίκηση) των συμμετεχουσών εταιριών-μελών. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί από τουλάχιστον 50 εργαζόμενους διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων μιας εταιρείας.

Κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση μέλος του CSR HELLAS  θα λάβει ένα report με ποσοτικά δεδομένα.

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: 24 Φεβρουαρίου 2023

Προθεσμία συμπλήρωσης ερωτηματολογίων: 10 Μαρτίου 2023

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post