Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027

Σχόλιο

Με την υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, θεσπίζονται η νέα Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για την περίοδο 2022-2027 και το Πρόγραμμα Δράσεων για την τρέχουσα διετία 2022-2023. Περιλαμβάνει τρεις επιμέρους στόχους: Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία, βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και ανάπτυξη ενός λειτουργικού εθνικού συστήματος διακυβέρνησης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Ενδεικτικά ορισμένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική είναι: Η προώθηση της δημιουργίας ειδικού “Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου (επαγγελματικής νοσηρότητας)” μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Η λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος “ΗΡΙΔΑΝΟΣ” για την ΥΑΕ με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης. Η διαμόρφωση ολοκληρωμένου μηχανισμού αναγγελίας και καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post