Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις – Young Energy Europe 2.0 (4-12/10/2022)

Σχόλιο

Διαδικτυακό σεμινάριο για την εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις προγραμματίζει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με τη διοργάνωση 4ημερου διαδικτυακού σεμιναρίου «Energy Scouts», το οποίο στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων την επιχείρηση. Το «Young Energy Europe 2.0» εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (EUKI), χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης, Κατασκευών και Ασφάλειας των Αντιδραστήρων της Γερμανίας και συντονίζεται από την Κεντρική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας (DIHK).

Το κόστος συμμετοχής, για τα μέλη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου ανέρχεται στο ποσό των 290€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για τα μη μέλη του σε 360€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί κατά τη χρονική περίοδο 4 – 12 Οκτωβρίου 2022.

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post