Επιτροπή Ανταγωνισμού: Οδηγίες για τον υπολογισμό των προστίμων

Σχόλιο

Νέες κατευθύνσεις για τον υπολογισμό των προστίμων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού, εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα πρόστιμα για αυτές τις παραβάσεις κλιμακώνονται μέχρι το 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post