#ΘΕΑΤΡΟ

Γυναικείες Ιστορίες: Ύμνος για τη δύναμη της Γυναίκας που παλεύει να επιβιώσει ψυχικά και πρακτικά

Γυναικείες Ιστορίες: Οι τέσσερις γυναίκες του Γιώργη Μασσαβέτα κρύβουν τόσες καθολικές μνήμες και 40 χρόνια μιας Ελλάδας όπως κανένα ιστορικό βιβλίο δεν...